Het opstellen van rekenmodellen voor de bepaling van het dynamisch gedrag van een stacker