Pilot toepassing vernieuwde MANSeutro: 1. Calibratie en validatie MANSeutro-Kuststrook ; 2. Modelmatige trendanalyse van eutrofiëringsparameters in de Nederlandse kustzone (periode 1975-1994)