Nieuw beleid erfpacht gemeente Den Haag: Waardering bloot eigendom bij eeuwigdurend recht van erfpacht