Erosie door open taludbekledingen, bijlage C: Praktijkgericht onderzoek dijken