Waterspanningen onder de asfaltbekleding van dijken (voordracht jaarbijeenkomst VBW op 14 november 1961)