Nederlands volkshuisvestingsbeleid in Europees perspektief; achtergronddokument ten behoeve van het kongres 'Hoe eigentijds is de woningwet?' op 30 oktober 1991 in De Doelen te Rotterdam