Berekening van de afvoer van spuisluizen met behulp van een rekenmodel: Verslag onderzoek