Compartimentering Oosterschelde: Tweedimensionale detailmodel van het sluitgat van het Tholense Gat (THOGA) : berekening stroombeeld voor een sluitingsfase met een drempel op N.A.P. : notitie berekeningen