Differentiële bodemdaling door oude rivier-afzettingen in Zuid-Flevoland; een onderzoek naar het ontstaan van het huidige bodemoppervlak