Stroomsluis Noordland in de Oosterscheldedam: Afvoerkarakteristieken sluisontwerp