De aankoop van partikuliere woningen door toegelaten instellingen en gemeenten