Statistische analyse naar de invloed van het tijdstip van neerslagpieken op inboedel- en opstalschade