Een nieuwe definitie van het begrip serviceniveau (summary)