Modelonderzoek naar de mogelijkheid brugpeilers tegen aanvaring te beschermen