Wrijvingscoëfficienten van C-fix, basalt en betonzuilen