Verwijdering van zware metalen door sedimentatie in estuaria: Deelproject in het kader van Regulering Stofstromen