Documentatie STEENTOETS 2007: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen