Dampdrukken van het binaire vloeistofmengsel benzeen - 1,2, - dichlooraetaan