Waterkering Harlingen: Kruinhoogte en belastingen op keermuur