Stimulering provinciale binnenvaart door (dynamisch) verkeersmanagement en aanpak knelpunten