Verticale diffusie coëfficiënten, berekend volgens de methode Lerman - Stiller: Brielse Gat 1972