Trekproeven op glooiingsconstructies in de Oosterschelde