Verdichting en herstructurering van de bestaande woningvoorraad: Een publicatie naar aanleiding van de zesde Volkshuisvestingsdiscussiedagen 19 en 20 september 1996