Naar prestatie-afspraken tussen GEW, corporaties en gemeente in Enschede