Herstructurering in Friesland in een veranderende woningmarkt