De Beknopte Lant-Meet-Konst: Beschrijving van het leven en werk van de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen (circa 1628 - 1717)