Reproductie zouttoestand getijrivieren (XIII): Schaalonderzoek : resultaten proef T 158