Processchema: De bereiding van fosgeen uit synthesegas en chloor