Economische schade als gevolg van graverij en vraat door muskusratten