Overwegingen bij het gebruik van staal met hoge rekgrens in schepen