Herinneringen aan het vijfde lustrum der R.-K. studentenvereeniging "Sanctus Virgilius" te Delft 1923