Een cutterzuiger met twee zuigkoppen. (4de-jaars opdracht) Constructieve uitwerking van voorgesteld reactiearm cuttersysteem. (5de-jaars opdracht)