Meting van de horizontale temperatuurgradient over den zuidelijken rand van Den Horst bij Winterswijk