Scheidslijnen in het denken over natuurbeheer in Nederland: Een genealogie van vier ecologische theorien