Nederlandse maritieme sektor: Economische structuur en betekenis