Toetsnorm als de schade bij overstromen kan variëren