Wonen in groeikernen: Segregatie of stille armoede? De woonuitgavenontwikkeling in de periode 1992-2000