Productie van para-xyleen uit tolueen door middel van selectieve disproportionering met behulp van een (gemodificeerde) ZSM-5