Verslag, betreffende het gebruik van Indische en Australische houtsoorten volgens door den Rijkswaterstaat verzamelde gegevens, Samengesteld door de inspecteurs-generaal ir. W.K. Du Croix en ir. A.R. Van loon