Het Gronddrukbalansschild: Schuimconditionering en de invloed hiervan op de besturingsparameters