Exogene invloeden volkshuisvesting: Grondslagen voor strategische beleidsvorming