Het registreren van polaire diagrammen van harmonische grootheden met behulp van electronenstraaloscillograaf en camera: Speciaal met betrekking tot de opname van polaire stroomfiguren aan asynchrone draaistroommachines