Nadere beschouwing van de ecologische modelbenadering op basis van het minimaliseren van de vrije energie in het systeem