Reproductie zouttoestand getijrivieren (XVII, deel 1): Systematisch onderzoek variatie randvoorwaarden en stromingscondities met bodemruwheid