Schelpfactoren bij door grond horizontaal belaste palen