Besturing van het organisatieproces bij de scheepwerf "D