Celproeven ten behoeve van stabiliteitsonderzoek bij boezemkaden. Vergelijk van een tweetal proef-procedures.