Meetrapport passeerproeven Kleine Tank TU Delft met een Panamax en een binnenvaartschip