Enkele aspecten van het gedrag van een schip in achterinkomende golven