Overzichtsmodel Ooster- en Westerschelde: Rooster- en bodemontwerp